Bob den Uyl

Bob den Uyl, Rotterdam, Vereist boek, Zuid-Holland (NL)

Literaire wandeling Bob den Uyl door Rotterdam

In deze wandeling staat de sombere Rotterdamse romantische realist Bob den Uyl (1930-1992) centraal. In een boekje van krap 70 pagina’s wordt door Ivar Schute en Mark van Leeuwen een wandeling beschreven die leidt door het leven en werk van de auteur, van zijn verdwenen geboortehuis in Rotterdam Noord tot zijn overeind gebleven laatste arbeidsplaats aan […]